Ulaş Özdemir Web Sitesi

Gitar Cafe
16 May 2009

21:00
"Maraştan Deyişler"
Ulaş Özdemir: Dede sazı, ruzba, vokal
Mustafa Kılçık: Bağlama, vokal