Ulaş Özdemir Web Sitesi

Dünden Bugüne Alevi-Bektaşi Müzik Kültürü Söyleşisi

28 Nisan 2010 - 14.00

Kocaeli Üniversitesi

Umut Tepe Yerleşkesi

Fen-Edebiyet Fakültesi B Blok

Kocaeli