Ulaş Özdemir Web Sitesi

"Benim ve Roz’un Sonbaharı" Vizyonda

SERT GERÇE?İN BÜYÜLÜ MASALI

Sular altında kalan Hasankeyf, Hasankeyf’e parelel herkesin kendi suyunun altında kalma hikayesi… Vah?i güzelli?iyle Roz, Sonbaharını bu co?rafyada geçirmeyi tercih etmi? eski dansöz Tijen, hem Hasankeyf’i hem kendi ya?amını sulardan kurtarma mücadelesi veren gazeteci Metin ve Roz ile birlikte ilkbahar ve yazı atlayarak hayata Sonbahar’dan ba?lamı?  Do?u’nun kahraman çocu?u ?ore?…

Benim ve Roz’un Sonbaharı sahicili?iyle hepimizi sarsmaya aday...

Hasankeyf, Batman ve Mardin’de çekilen BENİM VE ROZ’UN SONBAHARI adlı sinema filmi 1 Mayıs 2009’da vizyona giriyor.

Senaryosunu ve yönetmenli?ini Handan Öztürk’ün yaptı?ı film yakla?ık iki yılda tamamlandı.

Ba?rollerini Serkan Altunorak’ın oynadı?ı  filmde Öznur Kula Serra Yılmaz, Zerrin Arba?, Leyla Batgi, Bahar Ün, Abdullah Tapkan, Tevfik Yapıcı, Murat Batgi, Aytaç A?ırlar, Osman Xunaw, Zelal Gündüz, Gıyasettin ?ehir, Faruk Acar, Mürsel Emektar  gibi oyuncular yer aldı.

Görüntü yönetmenli?ini Ula? Zeybek ve Ferhan Akgün’ün, müziklerini Ula? Özdemir ve Erdem Do?an’ın, animasyonlarını Marifet’in yaptı?ı BENİM VE ROZ’UN SONBAHARI’nın da?ıtımını Özen film yapıyor.

Serkan Altunorak’ın idealist bir gazeteciyi canlandırdı?ı film,  kasabasını kurtarmaya çalı?an halkın ve ona önderlik eden gazeteci Metin’in mücadelesini ve bu mücadelenin ini? çıkı?larını sıcak ve renkli insan öyküleriyle anlatıyor.

Bölgenin tanınmı? isimlerinden olan ba?ta Murat Batgi, Leyla Batgi, Osman Xunaw, Gıyasettin ?ehir, Faruk Acar, Mürsel Emektar gibi oyuncuların da önemli rolleri payla?tı?ı film adeta ça?da? bir adalet destanı yaratıyor.

Çıkarları pe?inden de?il do?ruları pe?inden giden, günümüzdeki ahlaki çökü?e ra?men hala do?rularına  ve kimliklerine sahip çıkan bunun mücadelesini verenlerin filmi olan BENİM VE ROZ’UN SONBAHARI gazeteci Metin’in ve kasaba halkının trajedisini Irak, Amerikan Sava?ı fonunda anlatıyor.

Çekim mekanı olarak kullanılan Hasankeyf’i suların nasıl yutaca?ını gösteren dijital efektlerin yanı sıra iddialı aksiyonel efektlerin de yer aldı?ı filmde, do?unun sert gerçe?i, yörenin büyülü görüntüleri ve kendine özgü romantizmiyle birle?tiren sahneleriyle dikkat çekiyor.

Yönetmen Handan Öztük bunu “gerçekten modern ve büyüleyici bir masal çıkartmayı ba?ardık” diyerek ifade ediyor.