Ulaş Özdemir Web Sitesi

“Music in Turkey” kitabı İran baskısı

Etnomüzikolog Eliot Bates’in “Music in Turkey” (Oxford University Press, 2011) kitabı, yine kapa?ında Ula? Özdemir foto?rafıyla İran’da Mahoor Enstitüsü tarafından Farsça basıldı.