Ulaş Özdemir Web Sitesi

Roll

01.10.2009

Kalıcı albümlerle müsemma Kalan Müzik, kelimenin tam mânâsıyla tarihî bir derleme ortaya çıkardı: “Kızılba?”.

Detay için tıklayın

Ulaş Özdemir Web Sitesi

KanalKultur.com

28.05.2009

Ulaş Özdemir Web Sitesi

Radikal

03.05.2009

“Kızılba?”, Anadolu’dan Safevi topraklarına göç eden Türkmenlerin, ba?larına taktıkları kızıl mihverin etrafına, 12 İmam inancını simgeleyen...

Detay için tıklayın

Ulaş Özdemir Web Sitesi

Birgün

18.04.2009

Alevi-Bekta?i ?iiri ve müzi?inin, albümlere pek aktarılmayan ve kendileri dı?ındakiler tarafından ço?u zaman sapkın olarak nitelenmelerine neden olan...

Detay için tıklayın

Ulaş Özdemir Web Sitesi

Taraf

26.03.2009

Kalan Müzik tarafından yayınlanan Alevilerin radikal deyi? ve nefeslerinin yer aldı?ı Kızılba? albümü ...

Detay için tıklayın

Ulaş Özdemir Web Sitesi

Radikal

22.03.2009

Kalan Müzik, Alevi-Bekta?i kültürü dı?ında çok az bilinen, hatta ‘sapkınlık’ sayılıp önyargıyla de?erlendirilen deyi? ve nefesleri topladı.

Detay için tıklayın

Ulaş Özdemir Web Sitesi

Hürriyet

21.03.2009

Kalan Müzik, “Kızılba?” adlı bir albüm çıkardı. Bu albümdeki türküler, Türkiye’de asırlardır süren bir tabunun daha yerle yeksan olmasını sa?layacak...

Detay için tıklayın