Ulaş Özdemir’den ‘Bu Dem’

Geçtiğimiz günlerde, Ali Akbar Moradi ile İran’da yayınlanan “The Companion” adlı albümü Türkiye’de de dağıtılmaya başlanan Ulaş Özdemir’in yeni solo albümü “Bu Dem” Kalan Müzik tarafından yayınlandı.

Özdemir’in, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Alevi-Bektaşi çalgıları dede sazı ve (ruzba) ile canlı olarak kaydettiği albüm, tamamı kendisi ve babası tarafından derlenmiş deyişlerden oluşuyor. Özdemir’in geleneksel Alevi-Bektaşi müziğini genç kuşaklara tanıtmak amacıyla kaydettiği albüm, bu demde süren bir muhabbetin kayda geçirilmiş halini yansıtıyor.
Demin Alevi-Bektaşi toplumu için, soluk, hayat, an, keyif, çağ, zaman, devir, nefes, içki gibi hem zahir hem de batın pek çok anlamı içeren, önemli kavramlardan birisi olduğunu ifade eden Özdemir, “Demin her haline göndermeler içeren “Bu Dem” albümü, Alevi-Bektaşi müziğinin kutsal sazları dede sazı ve ruzba (cura) ile canlı çalıp seslendirdiğim deyişlerden oluşmaktadır. Genel olarak Maraş yöresindeki dedelerden öğrendiğim ve bir kısmını babamla birlikte derlediğim ezgilerin büyük kısmını yeniden ele alıp, kendi müzikal birikimimle aktarmaya çalıştım. Albümde yer alan deyişleri, Alevi-Bektaşi edebiyatının farklı dönemlerde yaşamış ozanlarından seçmeye çalıştım. Albümü, neredeyse yüz yıllık olan bu iki sazla, bir muhabbet havasında kaydetmemin başlıca sebebi, günümüz çalışmalarında pek rastlamadığımız bu sazları genç kuşaklara duyurabilmek; muhabbetin, bu demde de sürdüğünü gösterebilmektir. Ayrıca, bir zamanların irfan meclislerinde, dem’in erdem, erdem’in cem, cem’in her dem olduğu bir muhabbet ortamına özlemin ifadesidir” diyor.

Alevi-Bektaşi müziği ve Anadolu’daki farklı etnik grupların müziklerine odaklanan derleme çalışmalarının yanı sıra İran’da yaşayan Ehl-i Haklarla ilgili çalışmalar yapan Ulaş Özdemir, Ali Akbar Moradi, Kayhan Kalhor, Sussan Deyhim, Mamak Khadem ve Niyaz gibi İranlı sanatçılara, gruplara bağlama ve sesiyle eşlik etti. Türkiye, Avrupa ülkeleri ve Amerika’da çeşitli konserlerin yanı sıra San Francisco, Sfinks, Brosella gibi dünya müziği festivallerinde yer alan Özdemir, bu konserlerde Alevi-Bektaşi müziğinin geleneksel çalgıları dede sazı ve ruzbayla örnekler seslendirdi. Aynı zamanda Alevi-Bektaşi müziğiyle ilgili çeşitli sunumlar yaptı.

Bugüne kadar film, dizi, belgesel müziği çalışmaları da yapan Özdemir, görüntülü ortamlar için yazdığı müziklerde, yaşadığı coğrafyanın farklı müzik kültürlerine göndermeler içeren beste ve düzenlemeler yapıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)